Metrostav
Slovakia a.s.
CityPark Ružinov
Vstup pre dodávateľov   Mapa serveru   Metrostav ČR

Ekonomické informácie

Ekonomické informácie
Obchodné meno spoločnosti: Metrostav Slovakia a.s.
Sídlo spoločnosti: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sa, vložka 5753/B

IČO: 47144190
DIČ: 2023755712
IČ DPH: SK 2023755712

Bankové spojenie:
VÚB a.s. Bratislava č. účtu: 27508-162/0200
ČSOB a.s. Bratislava č. účtu: 25041183/7500
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav Slovakia, člen Metrostav a.s.