Metrostav
Slovakia a.s.
CityPark Ružinov
Vstup pre dodávateľov   Mapa serveru   Metrostav ČR

Kontakty

Ako s nami spolupracovaťChcete sa stať naším dodávateľom?

Aby sme Vás mohli zaradiť do našej databázy dodávateľov, je potrebné, aby ste vyplnili tento formulár (položky vyznačené tučným písmom je potrebné vyplniť):

Firma / meno:
(podľa obchodného registra)
Zástupca firmy:
Priezvisko
Meno
Titul
Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:
Telefón:
Číslo uviesť v tvare: 42x xxx xxx xxx
Mobil:
Číslo uviesť v tvare: +42xxxxxxxxxx
Fax:
Číslo uviesť v tvare: 42x xxx xxx xxx
E-mail:
(Viacero e-mailových adries oddeľte bodkočiarkou)
IČ:
DIČ:
Rok založenia:
Poznámka dodávateľa:
(napr. obory podnikania)
Základné imanie
   Rok 2016
   Rok 2015
Obrat
(uvádzať bez udania meny, bez oddeľovania číslic na tisíce - napr. 50000000)
   Rok 2016
   Rok 2015
Počet zamestnancov
   Rok 2016
   Rok 2015
Prílohy
   Živnostenský list
   Výpis z obchodného registra
   Registrácia platcu DPH
   Poistné zmluvy
   Systém akosti riadenia
   Systém riadenia EMS
   Certifikát podľa OHSAS
   Technické vybavenie
   Referencie
   Ostatné prílohy

Podmienkou účasti v súťaži na výber dodávateľa je zaradenie do Databázy dodávateľov Metrostav Slovakia a.s. Na priebeh súťaže sa nevzťahuje zákon č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Prehlasujem, že uvedené osobné údaje sú pravdivé a poskytujem ich dobrovoľne, pretože mám záujem spolupracovať so spoločnosťou Metrostav Slovakia a.s.

Metrostav Slovakia a.s. ubezpečuje, že je zabezpečená náležitá ochrana týchto osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 Súhlasím s podmienkami


Dôležitá informácia

Obchodný úsek zriaďuje aplikáciu elektronickej podpory nakupovania pre uľahčenie prístupu novým dodávateľom a zlepšenie kvality vzájomnej komunikácie medzi Metrostav Slovakia a.s. s jeho najvýznamnejšími trvalými dodávateľmi. Táto aplikácia umožňuje dodávateľom zadávať údaje o činnosti firmy a ponúkať svoje dodávky elektronickou formou podľa dopytu objednávateľa. Pracovníkom spoločnosti Metrostav Slovakia, zodpovedným za nakupovanie umožňuje aplikácia podľa zadaných kritérií vyhľadávať dodávateľa jednotlivých oborov dodávok a elektronickou cestou s nimi komunikovať.

Výhody používania elektronickej aplikácie
  • možnosť začleniť sa medzi overených dodávateľov oboru, ktorí budú preferovaní pri dopytoch a zadávaní zákaziek.
  • väčšia šanca uspieť pri výberovom konaní - viac dopytov zo strany Metrostav Slovakia a.s.
  • lepšia informovanosť pre vybranú skupinu pracovníkov Metrostav Slovakia a.s. zodpovedných za nakupovanie on-line
  • dostupnosť aktuálnych informácií o Vašej firme
  • presné cielenie našich dopytov na Vami zadaných pracovníkov a obory dodávok
  • úspora administratívnych nákladov

Po registrácii a následnom prihlásení získate ďalšie informácie týkajúce sa spolupráce našou spoločnosťou:

  • všeobecne zmluvné podmienky
  • popis kolobehu faktúr , atď.
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav Slovakia, člen Metrostav a.s.