Metrostav
Slovakia a.s.
CityPark Ružinov
Vstup pre dodávateľov   Mapa serveru   Metrostav ČR

Podporujeme

2016

 

Sny o bývaní sa majú plniť
Nezisková organizácia Oáza – nádej pre nový život a spoločnosť Metrostav Slovakia majú toho mnoho spoločného. Oba subjekty spája jednotná myšlienka – poskytnúť ľuďom strechu nad hlavou a dôstojný život.
Čítať viac

2014

 

Darovanie krvi
Aj v roku 2014 sa naši zamestnanci dva krát zúčastnili dobrovoľného darovania krvi v Ružinovskej nemocnici.

2013

 

Opäť krajšie Vianoce pre detičky.
Deti z detského domova si aj tieto Vianoce otvárali darčeky, ktoré im darovali zamestnanci našej spoločnosti. Materiálna zbierka bola odovzdaná riaditeľke DD a dve autá plné darčekov sa pred Vianocami viezli do Necpal. Ďakujeme!

MAKADO 2013
Naša spoločnosť sa túto jeseň mohla opäť podieľať malým príspevkom k organizácii pretekov v orientačnej cyklistike MAKADO 2013 v Bratislave. Blahoželáme všetkým víťazným dvojiciam a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Metrostav Slovakia a.s.

2012

 

Metrostav Slovakia a.s. aj v roku 2012 podporila mladých športovcov klubu VAZKA v Mikulášskych bežeckých pretekoch.

Mikuláška materiálna zbierka pre Detský domov Necpaly v decembri opäť priniesla deťom z domova krajšie vianoce.

Darovanie krvy zamestnancami Metrostav Slovakia a.s. sa stalo peknou tradíciou, ktorá pomáha ľuďom. Stalo sa tak aj v uplynulý rok a darcov je čoraz viac.

Medzi stále aktivity našej spoločosti patrí aj podpora Slovenskej volejbalovej federácie. Radi sme sa stali aj v roku 2012 reklamným sponzorom Európskej volejbalovej ligy.

2011

 

Zamestnanci Metrostavu SK darovali spoločne krv v NTS Bratislava – Ružinov.

Pre deti z Detského domova v Necpaloch sme zorganizovali celo firemnú materiálnu zbierku

Podporili sme aktivity Slovenskej volejbalovej federácie počas stretnutí Európskej ligy 2011 vo volejbale mužov v rámci kvalifikácie na OH 2012.

Športovému klubu VAZKA sme pomohli pri príprave podujatí v orientačnej cyklistike pre mladých športovcov i verejnosť.

Združeniu študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave sme prispeli na organizáciu kultúrneho programu pre budúcich stavbárov.

2010

 
Metrostav Slovakia a.s. sa podieľal:

ako Hlavný partner Sekcie C v spolupráci s organizátorom - Stavebnou fakultou STU v Bratislave na príprave celoslovenského podujatia so zahraničnou účasťou Betonárske dni 2010.

Stal sa reklamným partnerom 29. ročníka celoslovenskej súťaže v športovej chôdzi - Dudinská 50-ka uskutočnenom v kúpeľnom meste Dudince.

Ako niekoľkoročný podporovateľ Športového klubu Vazka prispel k organizácii Mikulášskych pretekov v orientačnom behu. Mikulášske balíčky z akcie potešili aj malých pacientov Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch v Bratislave.

Podporil organizáciu celomestského voľno-časového podujatia Mestského domu kultúry v Dubnici nad Váhom - ZUMBA MARATÓN.

2009

 
Metrostav Slovakia a.s. podporil:

ako Partner podujatia prípravu 15. benefičného koncertu Hoj vlasť moja, ktorý sa pri príležitosti Dňa Ústavy SR uskutočnil 1.9.2019 v Mestskej hale v Nitre. Výťažok z koncertu prispel k zorganizovaniu ďalšej - akcie Čaro Vianoc pre obyvateľov Nitry.

Participoval na podpore organizácie celoslovenského turnaja firiem vo futbale BIFIC 09, ktorého sa zúčastnilo i družstvo futbalistov Metrostavu SK.

2008

 
V roku 2008 sme podporili tieto projekty

Stali sme sa Partnerom predstavenia ďalšieho úspešného novátorského tanečno-divadelného diela choreografa a režiséra Jána Ďurovčíka Vták Ohnivák, postaveného na hudbu svetoznámeho skladateľa Igora Stravinského.

Premiéra sa uskutočnila 24.10.2008 v upravenej celovečernej forme na novootvorenej scéne Slovenského divadla tanca v Bratislave.

viac na www.sdt.sk

Ako jeden z hlavných reklamných partnerov sme boli spoluorganizátorom 5. ročníka Zlatého koncertu 20.11.2008 v Bratislave.

Podporili sme organizáciu Majstrovstiev Európy junioriek do 18 rokov v basketbale, ktoré prebehli v dňoch 18.7. - 27.7.2008 v Nitre.

2007

 
Slovenské Divadlo Tanca,

pokračovateľa jedného z najúspešnejších slovenských komorných divadiel tanečného charakteru. Zárukou vysokej kvality a invenčnosti totálneho tanečného divadla je osobnosť tanečníka, choreografa a režiséra Jána Ďurovčíka.

Metrostav Slovakia a.s. sa stal generálnym partnerom nového multižánrového a netradičného pohľadu umelcov SDT na jedno z najkrajších diel klasiky svetového baletu P. I. Čajkovského - predstavenia LABUŤKO. Okrem tanečníkov na ňom participujú aj známi slovenskí činoherní herci. SDT je jediné umelecké teleso, ktoré dokázalo v priebehu jednej umeleckej sezóny uskutočniť s jedným titulom 24 repríz, čo ho zaraďuje medzi unikáty slovenského divadelníctva. Určite tomu nebude inak ani v prípade nového titulu LABUŤKO. Po premiére 26.októbra 2007 v bratislavskom Divadle L+S sa LABUŤKO vydá na cestu po SR a ČR. Do konca roka 2007 uvidia toto predstavenie diváci vo vyše dvadsiatich slovenských a českých mestách. Turné bude pokračovať i v roku 2008.

viac na www.sdt.sk
V rámci pravidelnej spolupráce s Nadáciou Konštantína Filozofa v Nitre podporujeme prípravu benefičného koncertu Hoj, vlasť moja.
Toto kultúrno - spoločenské podujatie je každoročne organizované pri príležitosti Dňa vyhlásenia ústavy Slovenskej republiky.
Sponzorsky Metrostav Slovakia a.s. podporil vydanie slovensko-anglickej publikácie PRÍBEH HRADU BRATISLAVA .

Kniha z vydavateľstva Kala ponúka nevšedné pohľady do histórie i súčasnosti tejto nezameniteľnej stavebnej dominanty a  významnej historickej i architektonickej pamiatky hlavného mesta SR. Súčasťou bohatého farebného ilustračného materiálu sú okrem fotografií hradu ponúkajúcich pohľad na jeho dnešnú podobu aj mnohé reprodukcie historických grafík zo zbierkových fondov Slovenského národného múzea – Historického múzea. Knihu slávnostne pokrstili 13.10.2007 na nádvorí Bratislavského hradu.
Metrostav Slovakia a.s. sa stal hlavným reklamným partnerom 4. ročníka podujatia ZLATÝ KONCERT ,
na ktorom sa 15.11.2007 predstavili okrem Lucie Bílej aj Meky Žbirka s kapelou, Marián Varga, Ján Lehostský so skupinou Modus a Sisa Sklovská.
2006

 
Od roku 2006 podporujeme ŠPORTOVÝ KLUB VAZKA BRATISLAVA , ktorý vznikol a pôsobí pri Gymnáziu Vazovova a od roku 1998 sa úspešne venuje orientačným športom. Kvalitné výsledky dosahujú v súčasnosti najmä orientační cyklisti.

Klub ŠK Vazka je svojimi výkonmi známy v SR i v zahraničí. Združuje žiakov školy, jej absolventov, rodinných príslušníkov a záujemcov o orientačné športy.

V roku 2006 podporil Metrostav Slovakia a.s. účasť mladých cyklistov na Majstrovstvách sveta v orientačnej cyklistike vo Fínsku, kde úspešne reprezentovali Slovensko.

viac na www.vba.sk

Sponzorsky sme podporili vydanie knihy fotografií Filipa Kuliseva AMAZING PLANET .

Túto nádhernú knihu vydavateľstva Slovart plnú fascinujúcich prírodných stavieb a scenérií pokrstil pravým havajským pieskom v Galérii Bratislavského hradu veľvyslanec USA na Slovensku R. Vallee. Mladý talentovaný fotograf F. Kulisev ponúka vo svojej knihe čitateľovi pohľad na nevšedné stavebné diela najinvenčnejšej staviteľky sveta – prírody,   motivuje ľudskú fantáziu, vnáša pohodu do všedných dní. Jej nepomenovaná paralela sa tak prelína do sveta súčasných stavieb a ich staviteľov.
Podporujeme Štipendijný fond Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Rozvoj vysokého školstva v nových ekonomických podmienkach je jedným zo základných pilierov ďalšieho rozvoja Slovenska. Spolupráca a prepojenosť praxe je neoddeliteľnou súčasťou rozvoja vysokého školstva.

Uvedomujeme si, že podporovanie činnosti vysokých škôl a ich študentov je spoločensky veľmi potrebné nielen z pohľadu súčasnosti ale i budúcnosti v rámci výchovy nových odborných kádrov pre naše odvetvie.

Veríme, že i touto konkrétnou formou pomoci štipendijnému fondu Stavebnej fakulty STU sa Metrostav Slovakia a.s. dostane do povedomia jej študentov a absolventov – nielen našich potenciálnych praktikantov ale budúcich perspektívnych zamestnancov.

Podporujeme rozvoj Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity

Vedenie spoločnosti Metrostav Slovakia a.s. podpísalo v závere roka 2005 s dekanom Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity Prof. Ing. Jánom Čelkom CSc. rámcovú zmluvu o spolupráci na nasledujúcich 5 rokov.

 


Metrostav Slovakia a.s. garantuje v prospech Stavebnej fakulty ŽU:
  • spoluprácu vybraných manažérov a expertov v rámci spoločne ustanovených tímov pri riešení technických, technologických a ekonomických úloh,
  • zástupcovia fakulty budú pracovať aj v Technickej rade MTS SK,
  • umožní odborné exkurzie pedagógov a študentov fakulty na pracoviskách spoločnosti,
  • poskytne možnosti krátkodobej alebo dlhodobej odbornej praxe pre študentov vyšších ročníkov fakulty,
  • v rámci vzájomného odovzdávania poznatkov teórie, praxe a rozvoja osobných kontaktov usporiada pre pedagógov a študentov v roku 2006 v priestoroch fakulty 2 prezentačné dni Metrostavu SK,
  • poskytne fakulte printové informačné a odborné materiály spoločnosti.

 

Stavebná fakulta ŽU garantuje v prospech Metrostavu SK:
  • spoluprácu vybraných pedagógov v rámci Technickej rady Metrostavu SK a ich účasť v pracovných tímoch pri riešení technických, technologických a ekonomických úloh s využitím najnovších poznatkov teórie a praxe,
  • v rámci svojej odbornosti zabezpečí technickú pomoc, konzultácie, prípadne spracovanie odborných štúdií, posudkov a projektov pre Metrostav Slovakia,
  • záujemcov z radov študentov vyšších ročníkov  odborov inžinierske konštrukcie, dopravné a pozemné stavby, ktorí by absolvovali krátkodobú prípadne dlhodobú prax, alebo by sa uchádzali o pracovné miesto v Metrostave SK.
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav Slovakia, člen Metrostav a.s.