Metrostav
Slovakia a.s.
CityPark Ružinov
Vstup pre dodávateľov   Mapa serveru   Metrostav ČR

Pracovné príležitosti

Starostlivosť o ľudské zdroje
PROGRAM ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Cieľom spoločnosti je podpora a ocenenie kvalitnej profesionálnej práce zamestnancov, ich lojality, ako aj vytváranie podmienok pre ich stálu motiváciu a stabilizáciu. Uvedomujeme si dôležitosť investície do ľudských zdrojov, a preto v súčinnosti so zásadami Firemnej kultúry spoločnosti aplikujeme v praxi nami vytvorený systém rozvoja pracovných síl.

Systém starostlivosti o zamestnancov

Program kvalifikačného rozvoja

Možnosti pre študentov SŠ a VŠ


STIMULÁCIA ZAMESTNANCOV
Cieľom dôsledného dodržiavania základných firemných hodnôt je spokojnosť a motivácia našich zamestnancov.

Ocenenie zamestnancov

Hmotná stimulácia

Nehmotná stimulácia
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav Slovakia, člen Metrostav a.s.