Metrostav
Slovakia a.s.
CityPark Ružinov
Vstup pre dodávateľov   Mapa serveru   Metrostav ČR

O spoločnosti

Vedenie spoločnosti Metrostav Slovakia a.s.Príslušnosť k DDM Group
Príslušnosť k DDM Group

Metrostav Slovakia a.s. je členom skupiny DDM Group, ktorá zastrešuje zoskupenie univerzálnych stavebných spoločností Doprastav, a.s. Bratislava, DOAS, a.s. Bratislava, Metrostav a.s. a ich dcérske spoločnosti.

Všetky podnikateľské spoločnosti zoskupené v DDM Group si systematicky a koordinovane upevňujú pozíciu medzi nadpriemerne prosperujúcimi stredoeurópskymi stavebnými spoločnosťami s trvalým rastom svojej produkcie, rastom rentability a s úrovňou riadenia zodpovedajúcou štandardom Európskej únie.

Hlavné strategické ciele DDM Group

„Stratégia DDM Group“ ako súhrnný dokument strategického riadenia v rámci DDM Group, definuje hlavné strategické ciele nasledovne:

Uplatňovaním efektu výrobného a finančného potenciálu DDM Group ako celku upevňovať pozíciu skupiny a jej členov ako rešpektovaného partnera na stredoeurópskom stavebnom trhu a zvyšovať podiel spoločností skupiny na stavebnom trhu SR a ČR.

Uplatňovaním spolupôsobenia všetkých členov skupiny prispievať ku zvyšovaniu ich trhovej hodnoty a rentability vlastného imania.

Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav Slovakia, člen Metrostav a.s.