Metrostav
Slovakia a.s.
CityPark Ružinov
Vstup pre dodávateľov   Mapa serveru   Metrostav ČR

O spoločnosti

Základné informácieManažérske systémy
Manažérske systémy

Metrostav Slovakia a.s. zaviedol do svojej činnosti:
  • v zmysle normy STN EN ISO 9001:2009 - systém riadenia kvality v rámci dokumentu Politika kvality
  • v zmysle normy STN EN ISO 14001:2005 - systém environmentálneho manažérstva, ktorý riadi Environmentálna politika
  • v zmysle smernice OHSAS 18001:2009 - systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý usmerňuje Politika BOZP
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav Slovakia, člen Metrostav a.s.