Metrostav
Slovakia a.s.
CityPark Ružinov
Vstup pre dodávateľov   Mapa serveru   Metrostav ČR

O spoločnosti

Základné informácieManažérske systémyPolitika kvality
Politika kvality
  1. Dosahovať trvalú spokojnosť zákazníka trvalou kvalitou stavebnej produkcie.
  2. Zabezpečovať kvalitu stavebných výrobkov a služieb na najmodernejšej úrovni.
  3. Dosahovať konkurenčnú schopnosť uplatnenia na domácich a zahraničných trhoch.
  4. Zvyšovať požiadavky na odbornosť, zručnosť a spôsobilosť zamestnancov pre dosahovanie kvalitnej práce.
  5. Zvyšovať image spoločnosti vysokou kvalitou všetkej práce a poriadkom na pracovisku.


Júl 2013 Ing. Miroslav Zobaník, MBA, v. r.
člen predstavenstva a generálny riaditeľ
Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav Slovakia, člen Metrostav a.s.