Metrostav
Slovakia a.s.
CityPark Ružinov
Vstup pre dodávateľov   Mapa serveru   Metrostav ČR

O spoločnosti

Základné informáciePôsobnosť spoločnosti
Pôsobnosť spoločnosti Metrostav Slovakia a.s.

Pozícia spoločnosti Metrostav Slovakia a.s., člena stavebnej skupiny Metrostav, a tým aj nadnárodného spoločenstva DDM Group, bola definovaná jednoznačne už pri jej vzniku - realizátor stavebnej zákazky v segmente pozemného staviteľstva operujúci výsostne na území Slovenskej republiky.

Podnikateľské aktivity Metrostavu Slovakia a.s. sú upriamené najmä na občiansku, bytovú a priemyselnú výstavbu. Do svojho výrobného programu zahŕňa aj rekonštrukčné úpravy objektov a v prípade požiadavky zo strany investora zabezpečuje projektovú prípravu stavieb a inžiniersku činnosť. Jej obchodným partnerom pri realizácii zákazky je súkromný, verejný i štátny investor.

Metrostav Slovakia a.s. je držiteľom všetkých troch certifikátov manažérskych systémov - QMS, EMS a SMS. Zavedenie a dodržiavanie princípov týchto systémov mu dáva strategický potenciál byť stále úspešnejší v obchodných súťažiach pri získavaní nových stavebných zákaziek.

Pri realizácii stavebného diela spoločnosť garantuje použitie najmodernejších technologických postupov, kvalitu služieb, zodpovedný prístup k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochranu životného prostredia. Rešpektuje základné etické princípy a stavia na konštruktívnom dialógu a korektných vzťahoch s každým obchodným partnerom.

Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav Slovakia, člen Metrostav a.s.