Metrostav
Slovakia a.s.
CityPark Ružinov
Vstup pre dodávateľov   Mapa serveru   Metrostav ČR

O spoločnosti

Základné informácieStratégia spoločnosti Metrostav Slovakia a.s.
Misia

Metrostav Slovakia a.s. je stavebná spoločnosť zabezpečujúca riadenie a realizáciu stavebného diela prioritne v segmente pozemného staviteľstva v rámci Slovenskej republiky.

Metrostav Slovakia a.s. je spoločnosť s osobitným prístupom ku každému zákazníkovi, a to na základe znalosti špecifík slovenského stavebného trhu, požiadavky zabezpečenia garancie kvality dodávok, použitia najnovších technologických postupov a rešpektovania najprísnejších kritérií kvality, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia pri práci.

Vízia

Metrostav Slovakia a.s. sa zaradí medzi nadpriemerne prosperujúce stavebné spoločnosti na slovenskom stavebnom trhu s trvalým rastom svojej produkcie, trhovej hodnoty a s úrovňou riadenia zodpovedajúcou štandardom Európskej únie.

Metrostav Slovakia a.s. má ambície svojou činnosťou, pri garantovaní špičkovej kvality, najvhodnejších termínov a konkurencieschopných cien, získať pozíciu seriózneho partnera pre investorov plne rešpektovaného konkurenciou.

Tisk Nahoru
© 2017 Metrostav Slovakia, člen Metrostav a.s.