Typ stavby: Občianske stavby - novostavby

Polyfunkčný bytový dom RUSTICA
Bratislava - Dúbravka


objednávateľ
Area - D Invest, s.r.o.

projektant
Ing. Oľga Sabóová, ARTPLAN, s.r.o.

doba výstavby
02.2006/03.2008


Polyfunkčný bytový dom
14 NP - 191 bytov
2 PP - 288 parkovacích miest