Typ stavby: Priemyselná výstavba

Výrobná hala "F" Slovaktual Pravenecobjednávateľ
SLOVAKTUAL s.r.o., Pravenec

projektant
NEO DOMUS s.r.o., Trenčín

doba výstavby
01.2014/11.2014