Typ stavby: Občianske stavby - novostavby

Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb Senior, Vrútky
Kafendova ul., Vrútky


objednávateľ
Mesto Vrútky

projektant
Ing. arch. Ľubomír Lendvorský, Zvolen

doba výstavby
07.2012/12.2013