Metrostav
Slovakia a.s.
CityPark Ružinov
Vstup pre dodávateľov   Mapa serveru   Metrostav ČR

Služby a technológie

  STREDISKO STAVEBNEJ VÝROBY
Realizuje aj pre externých objednávateľov:
 • výstavbu železobetónových monolitických konštrukcií bytových, občianskych a priemyselných objektov,
 • murárske práce,
 • kontaktné zatepľovacie systémy,
 • hydroizolácie a klampiarsku výrobu,
 • predvýrobnú a výrobnú prípravu zákaziek, inžinierske činnosti,
 • monolitické železobetónové konštrukcie „na kľúč“,
 • regeneráciu panelových budov,
 • výstavbu a rekonštrukciu občianskych a priemyselných stavieb.

kontakt:
vedúci strediska: Ing. Martin Benko
T: +421 2 58 25 75 03
E: martin.benko@metrostavsk.sk


  STREDISKO REKLAMÁCIÍ
Rieši nezhody stavebných výrobkov a činností na stavebných zákazkách.

kontakt:
vedúci strediska: Ing. Peter Bratinka
T: +421 2 58 25 75 14
E: peter.bratinka@metrostavsk.sk


  STREDISKO SPRÁVY HNUTEĽNÉHO MAJETKU
Zabezpečuje:
 • prenájom stavebných strojov a zariadení,
 • prenájom systémového pol tunelového debnenia stien, stropov, pilierov,
 • zámočnícke a zváračské práce,
 • elektropráce,
 • centrálny sklad stavebného materiálu.

kontakt:
poverený vedúci strediska: Ing. Peter Balkó
T: + 421 2 58 25 76 09
E: peter.balko@metrostavsk.skTisk Nahoru
© 2017 Metrostav Slovakia, člen Metrostav a.s.