Občianska výstavba

Proces obnovy budov a iných objektov určené širokej verejnosti je potrebnou súčasťou modernej spoločnosti. Ich revitalizáciou pomáhame k minimalizovaniu negatívnych dopadov na životné prostredie a zlepšujeme kvalitu života pre miestnych obyvateľov. Budovaním moderných novostavieb napomáhame k dotváraniu pútavého a aktuálnu dobu charakterizujúceho výrazu našich ulíc a miest.

Rekonštrukcia skladu a dielne rozhlasu a televízie, Bratislava 4
Rekonštrukcia domova sociálnych služieb, Žiar nad Hronom
Parkovací dom v Starej Ľubovni
Rozšírenie základnej školy Javorová Alej a novostavba telocvične
Výstavba pavilónu materiálových vied SAV, Bratislava
Výstavba auly lekárskej fakulty, Martin
Podzemné Garáže MAMUT - dostavba (I. a II. Etapa), Bratislava
Rekonštrukcia budovy Centrálneho technologického laboratória STU, Bratislava
Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia