SPOLOČENSKÁ
ZODPOVEDNOSŤ

Skupina Metrostav si stanovila hlavné priority spoločenskej zodpovednosti. Tieto priority vychádzajú z oblastí, v ktorých má činnosť spoločnosti významné environmentálne, spoločenské a ekonomické dopady na okolie.

Pozrieť naše princípy

Metrostav Slovakia rovnako i v roku 2022 aktívne podporila niekoľko športových podujatí, neziskových organizácii či charitatívnych zbierok. 

  • V dôsledku vojny na Ukrajine sa aktívne zapájame do organizácie niekoľkých zbierok pre vojnou zasiahnutých utečencov. V kooperácii s rôznymi nezisk. združeniami sa nám podarilo dostáť zbierku i za hranice Ukrajiny.
  • Spoločnosť sa každoročne zapája do Národnej kampane pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách, pod názvom ,,Do práce na bicykli“.
  • V letnom období sme podporili Významné podujatie, ako z trojice hlavných partnerov; Detskú univerzitu Komenského, ktorá mala zároveň 20. výročie svojej existencie. V roku 2023, sme sa rovnako stali hlavným partnerom tohto sympatického podujatia.
  • Metrostav Slovakia sa každoročne stáva jedným z hlavných sponzorov Športového klubu VASKA pri organizovaní Majstrovstiev Slovenska v orientačnej cyklistike - MAKADO.
  • Spoločnosť sa zapojila do spolupráce s dizajnérkou a výtvarníčkou Karin Harmanovou, s ktorou vytvorila diár pre svojich kolegov a zároveň peňažným výťažkom tým podporila výsadbu stromov v Afrike cez nadáciu INTEGRA.
metrostav, skupina Metrostav

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia