Priemysel a logistika

Realizáciou logistických centier a priemyselných parkov na Slovensku s prevažne rozsiahlymi pozemkovými výmerami, prispievame k tvorbe vizuálne moderných priemyselných a logistických celkov tvoriacich nevyhnutný predpoklad k rozvoju priemyselnej výroby a skvalitňovaniu služieb.

Truck Centrum, Senec
Modernizácia základne trolejbusov, Žilina
Logistický areál Vision park Žabí majer, Bratislava
Výstavba výrobne asfaltových zmesí, Beňuš
Logistické centrum firmy Ptáček, Prešov Petrovany

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia