Priemysel a logistika

Rekonštrukcia mliekarenského závodu, Zvolen

Doba výstavby:
04/2004 - 10/2005

Späť k projektom


Dostavba závodu je pokračovaním prestavby klasickej mliekarne na výrobu detskej mliečnej sušenej výživy. V rámci novej etapy prác boli pri výkopoch realizované kanalizačné rozvody pre havarijný zber chemických koncentrátov mimo objektu a hala 3 x 15 x 6 m s oceľovou konštrukciou a stĺpmi v pozdĺžnom smere.

Rekonštrukcia mliekarenského závodu, Zvolen

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia