Polyfunkčné projekty

Promenáda Living Park, Nitra

Doba výstavby:
marec 2019 až september 2020

Späť k projektom


Línia rieky Nitra, Nitriansky hrad, zelené nábrežia a Brezový háj sú popri už existujúcom skelete hlavnými determinantmi urbanistického riešenia komplexu Promenada Living Park, Nitra. Celá dvojpodlažná hmota skeletu je v novom zámere upravená tak, aby z hľadiska vnímania z nábrežia bola rozčlenená na menšie celky s pravidelným rytmom. Toto delenie a sledovanie línie rieky Nitra vytvára úplne novú nábrežnú promenádu s aktívnym parterom, do ktorého budú orientované najmä reštaurácie, kaviarne, vstupy do obch. centra a bytových domov, plochy pre relax, oddych, outdoor fitness, detské ihrisko a pod.

Promenáda Living Park, Nitra

Pozrite si naše ďalšie projekty

Všetky projekty
zoom

Kontaktujte nás

              
 
Adresa
Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68
824 77 Bratislava 26
Slovakia